# Date Script Storyboard Director Animation Director
01. 00/01/10 Akahori Satoru Aoki Yasushichoku直 Yoshida Shunji Atsuko Nakajima
02. 00/01/17 Hasegawa Katsumi Sunaga Tsukasa Sato Teruo Mon Tomoaki
03. 00/01/24 Tamai Gou Endou Tetsuya Yoshimura Shou Nakajima Chuuji
04. 00/01/31 Yamada Mihoko Sunaga Tsukasa Nakamura Noriyu Choimori Kayou
05. 00/02/07 Hasegawa Katsumi Endou Tetsuya Yoshida Shunji Saitou Tetsuto
06. 00/02/14 Kawasaki Hiroyuki Sunaga Tsukasa Sato Teruo Kazui Hiroko
07 00/02/21 Tamai Gou Takagi Nobuhiro Yoshimura Shou Namikaze Ritsuryuu
08. 00/02/28 Hasegawa Katsumi Matsushita Yukihiro Matsumura Asumi Mon Tomoaki
09. 00/03/06 Yamada Mihoko Matsushita Yukihiro Shimizu Mei Nakajima Chuuji
10. 00/03/13 Kawasaki Hiroyuki Nakamura Noriyu Nakamura Noriyu Choimori Kayou
11. 00/03/20 Yasei Miyuki Sunaga Tsukasa Yoshida Shunji Kazui Hiroko
12 00/03/27 Tamai Gou Sunaga Tsukasa Yoshimura Shou Mon Tomoaki
13 00/04/03 Kawasaki Hiroyuki Matsushita Yukihiro Maroseki Ariasumi Namikaze Ritsuryuu
14 00/04/10 Yamada Mihoko unji Nishimura Yoshida Shunji Nakajima Chuuji
15 00/04/17 Tamai Gou Matsushita Yukihiro Sato Teruo Saitou Tetsuto
16 00/04/24 Hasegawa Katsumi Matsushita Yukihiro Yoshimura Shou Kazui Hiroko
17 00/05/01 Hasegawa Katsumi Sunaga Tsukasa Sato Teruo Saitou Tetsuto
18 00/05/08 Yamada Mihoko Matsushita Yukihiro Nakamura Noriyu Choimori Kayou
19 00/05/15 Kawasaki Hiroyuki, Yasei Miyuki Nishimura Junji Shimizu Mei Mon Tomoaki
20 00/05/22 Tamai Gou Matsushita Yukihiro Maseki Ryou Asumi Namikaze Ritsuryuu
21 00/05/29 Hasegawa Katsumi Sunaga Tsukasa Yoshida Shunji Nakajima Chuuji
22. 00/06/05 Kawasaki Hiroyuki Nishimura Junji Yoshimura Shou Kazui Hiroko
23 00/06/12 Yamada Mihoko Sato Teruo ato Teruo Saitou Tetsuto
24. 00/06/19 Yasei Miyuki Nakamura Noriyu Nakamura Noriyu Choimori Kayou
25. 00/06/26 Tamai Gou Sunaga Tsukasa Shimizu Mei Mon Tomoaki
26 00/07/03 Tamai Gou Sunaga Tsukasa Maroseki Ariasumi Namikaze Ritsuryuu
27 00/07/10 Akahori Satoru Nishimura Junji Yoshida Shunji Nakajima Chuuji
28. 00/07/17 Tanaka Tetsuo Nakamura Noriyu Nakamura Noriyu Choimori Kayou
29. 00/07/24 Hasegawa Katsumi Sunaga Tsukasa Yoshimura Shou Saitou Tetsuto
30. 00/07/31 Tamai Gou Sunaga Tsukasa Shimizu Mei Mon Tomoaki
31. 00/08/07 Yamada Mihoko Sato Teruo Sato Teruo Namikaze Ritsuryuu
32. 00/08/14 Yasei Miyuki Nishimura Junji Maroseki Ariasumi Nakajima Chuuji
33. 00/08/21 Tetsuo Tanaka Sunaga Tsukasa Nakamura Noriyu Choimori Kayou
34. 00/08/28 Yamada Mihoko Nishimura Junji Yoshida Shunji Saitou Tetsuto
35. 00/09/04 Hasegawa Katsumi Sunaga Tsukasa Yoshimura Shou Kazui Hiroko
36. 00/09/11 Tamai Gou Nishimura Junji Shimizu Mei Mon Tomoaki
37. 00/09/18 Watanabe Seiko Sunaga Tsukasa Sato Teruo Namikaze Ritsuryuu
38. 00/09/25 Hasegawa Katsumi Sunaga Tsukasa Yoshida Shunji Nakajima Chuuji
39. 00/10/02 Tamai Gou Nishimura Junji Nakamura Noriyu Choimori Kayou
40. 00/10/09 Tamai Gou Sunaga Tsukasa Shimizu Mei Saitou Tetsuto
41. 00/10/16 Watanabe Seiko Sunaga Tsukasa Yoshimura Shou Kazui Hiroko
42. 00/10/23 Tetsuo Tanaka Sato Teruo Sato Teruo Namikaze Ritsuryuu
43. 00/10/30 Yamada Mihoko Nishimura Junji Yoshida Shunji Mon Tomoaki
44. 00/11/06 Yasei Miyuki Sunaga Tsukasa Shimizu Mei Nakajima Chuuji
45. 00/11/13 Tamai Gou Nishimura Junji Nakamura Noriyu Choimori Kayou
46. 00/11/20 Tamai Gou Saitou Tetsuto Yoshida Shunji Saitou Tetsuto
47. 00/11/27 Hasegawa Katsumi Sato Teruo Sato Teruo Kazui Hiroko
48. 00/12/04 Tamai Gou Nishimura Junji Yoshimura Shou Namikaze Ritsuryuu
49. 00/12/11 Tamai Gou Sunaga Tsukasa Shimizu Mei Mon Tomoaki
50. 00/12/18 Hasegawa Katsumi Saitou Tetsuto Yoshida Shunji Saitou Tetsuto
51. 00/12/25 Hasegawa Katsumi Nishimura Junji Sato Teruo Kazui Hiroko